Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Anh Đức.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

cach mang tang 8

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Anh Đức (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:40' 01-02-2010
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
1. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng cộng sản Đông Dương (5. 1941) có tầm quan trọng đặc biệt. Hãy chọn ý đúng nhất trong các ý sau đây và giải thích vì sao?
Hội nghị đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cho cách mạng.
Hội nghị có tác dụng quyết định trong việc ra đời mặt trận Việt Minh và các tổ chức quần chúng của mặt trận.
Hội nghị có tác dụng quyết định trong việc động viên toàn Đảng, toàn dân chuẩn bị tiến tới Cách mạng tháng Tám.
Hội nghị đã hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam và có tác dụng quyết định đối với thắng lợi của Cách mạng tháng.
2. Sau khi Nhật tiến hành đảo chính Pháp, Đảng cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì? Hãy lựa chọn những ý trả lời đúng trong các ý sau và rút ra nhận xét?
Xác định kẻ thù của cách mạng là đế quốc, phát xít Pháp - Nhật.
Xác định kẻ thù cụ thể, trước mắt và duy nhất là phát xít Nhật.
Nêu ra khẩu hiệu đánh đuổi phát xít Nhật - Pháp.
Đưa ra khẩu hiệu đánh đuổi phát xít Nhật.
Nêu khẩu hiệu thành lập chính quyền cách mạng.
Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước trong toàn quốc
Mục tiêu tiết học


Sau khi học xong tiết học này, các em phải thể hiện được sự hiểu, biết của mình về chủ đề:
1. Tại sao Đảng ta quyết định phát động lệnh Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc khi Nhật đầu hàng Đồng minh?
2. Cách mạng tháng Tám - 1945 đã thắng lợi nhanh chóng trong cả nước như thế nào?
3. Nguyên nhân thành công, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám- 1945?
I. lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố.
Nhóm 1: Hoàn cảnh thế giới năm 1945 có những biến chuyển thuận lợi như thế nào?
Nhóm 2: Tình hình trong nước t? sau ngy Nhật d?o chớnh Phỏp d?n khi Nh?t đầu hàng Đồng minh ?
Nhóm 3: Trước biến chuyển của tình hình thế giới và trong nước, Đảng ta đã làm gì?
Nhóm 4: Nhận xét về vai trò của Đảng trong việc chớp thời cơ giành chính quy?n trong toàn quốc khi Nhật đầu hàng Đồng minh?
Nhiệm vụ học sinh: Đọc SGK và trao đổi theo nhóm.
Thời gian: 2 phút.
9-3-1945
14- 8
Đầu 9-1945
Hội nghị toàn quốc của Đảng và lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố
2. Giành chính quyền ở Hà Nội.

Trong những ngày đầu tháng Tám, không khí cách mạng ở Hà Nội như thế nào?
Cuộc mít tinh tại Nhà hát lớn- Hà Nội (19. 8. 1945)
Chỉ trong ngày 19. 8, khởi nghĩa ở Hà Nội đã giành thắng lợi, ít đổ máu, có tác dụng thúc đẩy, cổ vũ cho khởi nghĩa ở các địa phương diễn ra mau lẹ hơn.
3. Giành chính quyền trong toàn
Vì sao lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc chưa về tới các địa phương nhưng đã có 4 tỉnh đầu tiên giành được chính quyền?
Giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám - 1945
GINH CHNH QUY?N TRONG TON Qu?C

- Từ 14 đến 18. 8, bốn tỉnh đầu tiên giành được chính quyền: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam .
- Ngày 19. 8, Hà Nội giành được chính quyền.
- Ngày 23. 8, khởi nghĩa ở Huế giành thắng lợi.
- Ngày 25. 8, chính quyền về tay nhân dân Sài Gòn.
- Từ 19. 8 đến 28. 8, nhân dân các tỉnh đồng loạt nổi dậy giành chính quyền về tay mình và giành thắng lợi nhanh chóng.
- Ngày 2. 9. 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc "Tuyên ngôn độc lập" khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
4. ý nghĩa lịch sử V nguyên nhân thành công C?A CCH M?NG THNG TM.
HS TH?O Lu?N THEO 2 N?I DUNG:

1. ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám - 1945 (ý nghĩa trong nước và quốc tế)?
2. Những nguyên nhân dẫn đến sự thành công của Cách mạng tháng Tám (Nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan)?
ý nghĩa lịch sử
- Kết thúc thúc ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc thực dân và phong kiến, đưa nước ta trở thành nước độc lập, tự do, làm chủ vận mệnh.
- Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử: Kỷ nguyên giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp,và độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
- Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân tộc trên thế giới, nhất là các nưước thuộc địa và nửa thuộc địa.
Nguyên nhân thành công

- Truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc ta.
- Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Đông Dương, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh
- Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: Hồng quân Liên Xô đánh bại quân Nhật, tạo thời cơ cho nhân dân ta nổi dậy giành chính quyền.
Trong 3 nguyên nhân trên thì nguyên nhân có Đảng lãnh đạo là cơ bản nhất, quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.
Bài tập
Tìm mối quan hệ giữa các sự kiện chính trong bảng sau:
Phát xít Đức phải đầu hàng Đồng minh vô điều kiện (5. 1945)
Quân Nhật và tay sai của Nhật ở Đông Dương hoang mang như rắn mất đầu.
Nhân dân ta đã sẵn sàng đấu tranh giành chính quyền
Quyết định kịp thời của Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh về Tổng khởi nghĩa sau khi chúng ta đã có sự chuẩn bị kỹ càng.
Hồng quân Liên Xô đánh tan đội quân Quan Đông của Nhật Bản. Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện(8. 1945)
Cuộc đấu tranh dũng cảm của nhân dân trong việc chiếm phủ Khâm sai, trại lính bảo an,.
Quân Đồng minh chưa vào nước ta
Cuộc đấu tranh của nhân dân cả nước, cùng những thắng lợi ở các thành phố lớn (Huế, Sài Gòn).
Hoạt động của các đội tuyên truyền cách mạng ở Hà Nội và những cuộc mít tinh khổng lồ của nhân dân thủ đô.
Ngày 2. 9. 1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.
Nguyên nhân thắng lợi nhanh chóng của Cách mạng tháng Tám ?
Tại sao Đảng ta quyết định Tổng khởi nghĩa không chậm trễ khi Nhật đầu hàng Đồng minh?
 
Gửi ý kiến