Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Anh Đức.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề thi trắc nghiệm khối 10-11-12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đề thi trắc nghiệm khối 10-11-12
Người gửi: Lê Anh Đức (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:08' 25-08-2009
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người

500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SỬ 11- CƠ BẢN
Giáo viên: Nguyễn Văn Tiên

Câu 1
Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta?

A
Nông dân

B
Công nhân

C
Tiểu tư sản

D
Địa chủ phong kiến

Đáp án
d

Câu 2
Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?

A
Inđônêxia

B
Trung Quốc

C
Ấn Độ

D
Việt Nam.

Đáp án
a

Câu 3
Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?

A
Ti-lắc

B
Gan-đi

C
A-sô-ka

D
Cả a, b, c.

Đáp án
b

Câu 4
Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép tội chết là:

A
Nguyễn Lộ Trạch

B
. Nguyễn Trường Tộ

C
Nguyễn Quyền

D
Cả a, b, c.

Đáp án
b

Câu 5
Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:

A
Trương Quyền

B
Nguyễn Trung Trực

C
Trương Định

D
Cả a, b, c.

Đáp án
c

Câu 6
Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là:

A
Nguyễn Tri Phương

B
Nguyễn Văn Tường

C
Tôn Thất Thuyết

D
Cả a, b, c.

Đáp án
c

Câu 7
Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

A
Giai cấp nông dân

B
Giai cấp công nhân

C
Giai cấp đại địa chủ phong kiến

D
Giai cấp tư sản, dân tộc

đáp án
C

Câu 8
Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

A
Có thái độ kiên định với Pháp

B
Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh

C
Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

D
Tất cả các câu trên đều đúng.

Đáp án
B

Câu 9
Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A
Công nhân

B
Nông dân

C
Tiểu tư sản

D
Tư sản dân tộc

đáp án
B

Câu 10
Cuộc Chiến tranh Nga -Nhật diễn ra vào thời gian:

A
Từ năm 1904 đến năm 1905.

B
Từ năm 1903 đến năm 1904.

C
Từ năm 1903 đến năm 1905.

D
Từ năm 1904 đến năm 1906.

Đáp án
A

Câu 11
Đặc điểm của chủ bản đế quốc Mĩ là: A. B. C. D.

A
Sự hình thành các Tờ-rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính hùng mạnh.

B
Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn và đông dân.

C
Đế quốc cho vay nặng lãi.

D
Xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong nội bộ.

Đáp án
A

Câu 12
Sự kiện lịch sử chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ là:

A
Kí kết hoà ước Véc-xai ở Pháp tháng 9 – 1873.

B
Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787.

C
Thông qua bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 –7 -1776.

D
Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17 – 10 – 1777.

Đáp án
D

Câu 13
Trần Dân Tiên viết: “việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau đây phản ánh điều đó?

A
Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.

B
Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).

C
Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926)

D
Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6/1924)

Đáp án
D

Câu 14
Nguyên nhân
 
Gửi ý kiến