Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Anh Đức.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề thi trắc ngiem 10-11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đề thi trắc ngiem 10-11
Người gửi: Lê Anh Đức (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:09' 25-08-2009
Dung lượng: 465.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT KIỂM TRA HỌC KI II ( 2007-2008)
TỔ : SỬ-ĐỊA-CÔNG DÂN MÔN : Lịch Sử MĐ : 07

1/ Phong trào Đông Du được tổ chức bởi tác phẩm :
a "Việt Nam vong quốc thảm trạng " viết năm 1906 c " Hải Ngoại Huyết Thư " viết năm 1906
b " Việt Nam vong quốc sử " viếtt năm 1905 d " Lưu Cầu huyết lệ tân thư " viết năm 1903
2/ Đến năm 1867 thực dân Pháp đã chiếm nước ta :
a 3 tỉnh Tây Nam Bộ b 3 tỉnh Đông nam Kì c 6 tỉnh nam Kì d 6 tỉnh nam kì và Hà Nội
3/ Tình hình xã hội nước ta trước khi Pháp đánh Bắc Kì lần 1 là :
a đời sống nhân dân bắt đầu khó khăn, xã hội bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn
b đời sống nhân dân khó khăn,xã hội mâu thuẫn ngày càng gay gắt
c quan quân nhà Nguyễn đấu tranh chống Pháp quyết liệt
d đời sống bình yên, xã hội chưa hê có sự mâu thuẫn nào
4/ Phong trào Cần Vương diễn ra từ :
a chiếu Cần Vương ra ngày 13/7/1885 c chiếu Cần Vương ra ngày 17/3/1885
b chiếu Cần Vương ra ngày 13/3/1885 d chiếu Cần Vương ra ngày 3/7/1885
5/ Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế là :
a Phan Đình Phùng b Nguyễn Thiện Thuật c Tôn Thất Đàm d Hoàng Hoa Thám
6/ Công cuộc khai thác lần thứ nhất của Pháp diễn ra :
a 1897 – 1918 b 1898 - 1914 c 1897 - 1914 d 1896 - 1914
7/ Năm 1897 chính phủ Pháp cử .................. sang làm toàn quyễn Đông Dương :
a Gacniê b Đăcgiăngliơ c Pôn-Đu-me d Đuy Puy
8/ Mục đích chính của Pháp cho xây dựng các cầu cống, đường sá là :
a để xoa dịu phong trào đấu tranh của nhân dân ta
b đáp ứng yêu cầu của nhà Nguyễn
c để vận chuyển sản phẩm khai thác va phục vụ cho quân sự
d phát triển kinh tế Việt Nam
9/ Giai cấp có tinh thần đấu tranh mạnh nhất đó là :
a tư sản - tiểu tư sản b tiểu tư sản - nông dân c nông dân - công nhân d công nhân - tiểu tư sản
10/ Xã hội Việt Nam trong công cuộc khai thác lần một của Pháp là :
a bị lụi tàn
b làm nảy sinh những nhà trí thức giỏi
c bị phân hoá sâu sắc
d giai cấp tư sản ra đời trước khi công nhân ra đời
11/ Các nhà trí thức yêu nước đầu thế kỉ XX quyết định lựa chọn con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản vì :
a triều đình phong kiến Nguyễn đã ngã theo khuynh hướng quân chủ lập hiến
b nhân dân ta nhiệt tình ủng hộ họ tiến hành
c tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài,cảm nhận được tính ưu việt của tư tưởng đó
d co sự hậu thuẫn đắc lực của giai cấp tư sản dân tộc
12/ Sự nghiệp cứu nước của Phan Bội Châu được tính bắt đầu từ :
a khi ông bắt đầu lên đường vào nam
b khi Phan Văn Phổ mất năm 1901
c khi ông cùng trí thức tiến bộ thành lập Duy Tân hội năm 1904
d khi ông viết tác phẩm "Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư " năm 1903
13/ Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu là :
a cải cách để đất nước phát triển mạnh theo con đường tư bản chủ nghĩa
b bạo động đánh Pháp để giành độc lập cho dân tộc
c cầu viện nhật Bản và Trung Quốc để cải cách đất nước
d thực hiện đàm phán ngoại giao để Pháp tự rút về nước
14/ Nhiệm vụ cách mạng của Phan Bội Châu trong sự nghiệp cứu nước là :
a lật đổ ngai vàng phong kiến trước rồi đánh đuổi thực dân Pháp về nước
b giải quyết nhiệm vụ dân tộc trước, rồi mới làm nhiệm vụ dân chủ sau
c giải quyết cả hai nhiệm vụ cùng một lúc
d giải quyết nhiệm vụ dân chủ trước, rồi mới làm nhiệm vụ dân tộc sau

15/ Tôn chỉ hoạt động của Duy Tân Hội ( 1904) là
a Đánh đuổi
 
Gửi ý kiến