Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Anh Đức.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

đe thi khoi 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đề Thi khối 10
Người gửi: Lê Anh Đức (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:06' 25-08-2009
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người

Đề khối 10:
Câu 1: Những người mở đầu thời đại đồng thau ở Việt nam là cư dân của nền văn hoá nào ?
a, Hoà bình b, Phùng nguyên c, Sơn vi

Câu 2: Tổ chức nhà nước Văn Lang chia cả nước làm mấy bộ ,do ai đứng đầu ?
A, 15 bộ do lạc tướng đứng đầu b, 15 bộ do lạc hầu đứng đầu
C,15 bộ do lạc dân đứng đầu

Câu 3: Trên cơ sở văn háo Sa Huỳnh và óc Eo hình thành nên quốc gia nào ?
A, Phù Nam và Lâm ấp b, Chăm pa và phù Nam c, Chăm pa và Lâm ấp

Câu 4: Nền nông nghiệp sơ khai của nước ta bắt đầu từ nền văn hoá nào ?
A, văn hoá Hoà Bình b, văn hoá Sơn Vi c, văn hoá Đồng Đậu

Câu 5: Chiến thắng vào năm 938 do ai chỉ huy ?
A, Ngô Quyền b, Lý Thường Kiệt c, Lê Hoàn

Câu 6 : Ai là người có công dẹp loạn 12 sứ quân ?
A, Đinh Bộ Lĩnh b, Dương Tam Kha c, Lý Thường Kiệt

Câu 7: Triều đại nhà Lý thành lập vào năm nào ?
A, 1075 b, 1054 c,1010

Câu 8: Chiến thắng Bạch Đằng của Nhà Trần vào năm nào ?
A,1258 b,1285 c,1288

Câu 9: Tên nước Đại Việt có từ khi nào ?
A, triều Lý b, triều Trần c, triều Lê

Câu 10 : Bộ luật do vua Lê Thánh Tông ban hành là bộ luật nào ?
A, Hình thư b, Hồng đức c, Hình luật

ĐÁP ÁN : 1 B .2 A .3 B .4A .5 A .6 A . 7 C .8C 9 A .10 B

ĐỀ KHỐI 11

1/ Phong trào Cần Vương diễn ra từ :
a chiếu Cần Vương ra ngày 13/7/1885 c chiếu Cần Vương ra ngày 17/3/1885
b chiếu Cần Vương ra ngày 13/3/1885

2/ Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế là :
a Phan Đình Phùng b Nguyễn Thiện Thuật c Hoàng Hoa Thám

3/ Công cuộc khai thác lần thứ nhất của Pháp diễn ra :
a 1897 – 1918 b 1898 - 1914 c 1897 - 1914

4/ Khởi nghĩa Ba Đình diễn ra :
a 1886 - 1887 b 1885 - 1894 c 1884 - 1896

5/ Mục đích chính của Pháp cho xây dựng các cầu cống, đường sá là :
a để xoa dịu phong trào đấu tranh của nhân dân ta
b đáp ứng yêu cầu của nhà Nguyễn
c để vận chuyển sản phẩm khai thác va phục vụ cho quân sự

6/ Giai cấp có tinh thần đấu tranh mạnh nhất đó là :
a tư sản - tiểu tư sản b tiểu tư sản - nông dân c nông dân - công nhân

7/ Xã hội Việt Nam trong công cuộc khai thác lần một của Pháp là :
a bị lụi tàn
b làm nảy sinh những nhà trí thức giỏi
c bị phân hoá sâu sắc

8/ Các nhà trí thức yêu nước đầu thế kỉ XX quyết định lựa chọn con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản vì :
a triều đình phong kiến Nguyễn đã ngã theo khuynh hướng quân chủ lập hiến
b nhân dân ta nhiệt tình ủng hộ họ tiến hành
c tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài,cảm nhận được tính ưu việt của tư tưởng đó

9/ Nhiệm vụ cách mạng của Phan Chu Trinh trong sự nghiệp cứu nước là :
a giải quyết nhiệm vụ dân tộc trước, rồi mới làm nhiệm vụ dân chủ sau
b giải quyết cả hai nhiệm vụ cùng một lúc
c Giải quyết vấn đề dân chủ trước rồi mới giải quyết dân tộc sau.

10/ Điểm hạn chế trong sự nghiệp cứu nước của Phan Bội Châu là
a không dựa vào triều đình Nguyễn để đánh Pháp
b Cầu viện Nhật để đánh đuổi thực dân Pháp
c dựa vào tư sản Pháp để đánh Pháp
.

11/ Điểm hạn chế trong sự nghiệp cứu nước của Phan Chu Trinh là
a dựa vào tư sản Pháp để đánh Pháp c Cầu viện Nhật để đánh đuổi thực dân Pháp.
b Dựa vào Pháp để cải cách canh tân đất nước

12/ Chiếu
 
Gửi ý kiến