Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Anh Đức
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/leanhduc12b11
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Triệu Phong
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 34 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 607 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4318 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này