Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Anh Đức.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

giao an 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Anh Đức (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:11' 02-03-2010
Dung lượng: 757.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
PHẦN MỘT
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Tiếp theo)
Chương I
CÁC NƯỚC CHÂU Á , CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MỸ LA TINH
(Từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX)
Tiết 1 (22 – 08 – 2009) Bài 1
NHẬT BẢN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
- Nắm được công cuộc cải cách của Minh Trị thực chất là một cuộc cách mạng tư sản, đưa nước Nhật phát triển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
- Thấy được chính sách hiếu chiến của giới cầm quyền Nhật, và những cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
2. Kỹ năng:
- Nắm khái niệm về (cải cách), kỹ năng sử dụng lược đồ…
3. Về thái độ ,tình cảm ,tư tưởng:
- Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của những cải cách đối với sự phát triển của xã hội…
II. THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC.
- Lược đồ về sự bành trướng của Đế quốc Nhật vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
- Tranh ,ảnh tư liệu về Nhật Bản ở giai đoạn này
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC.
1.Kiểm tra bài cũ. Khái quát lại phần đầu của LSTGCĐ.
2. Bài mới: GV đặt câu hỏi vào bài: Tại sao vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX hầu hết các nước Châu Á bị thực dân Phương Tây xâm lược, còn Nhật vẫn giữ được độc lập?
3. Tiến trình tổ chức dạy-học.
TG
–10’

20’

5’

Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân
- GV giới thiệu về nước Nhật cuối TK XIX – đầu XX, (dùng lược đồ).
- HS Tình hình KT, chính trị, XH của NB từ đầu TK XIX đến trước năm 1868?
HS ( GV: Giảng giải và nói thêm về chế độ Mạc phủ.

GV: Trước nguy cơ bị xâm lược, TQ, VN chọn con đường bảo thủ, còn Nhật đã lựa chon con đường nào? Bảo thủ hay duy tân? ( mục
Hoạt động 2: Cả lớp, cá nhân
Gv: giới thiệu vài nét về Thiên Hoàng Minh Trị và bối cảnh lịch sử.
Pv: Cuộc cải cách minh trị được tiến hành trong các lĩnh vực nào?

HS ( GV: Giảng giải và nói thêm cải cách mang tính chất của một cuộc CMTS, nó có ý nghĩa mở đường cho CMTB phát triển ở Nhật.
Hoạt động 3: Cả lớp, cá nhân
GV: Nhắc lại 5 đặc điểm chung của CNĐQ
Pv: Khi chuyển sang giai đoạn ĐQCN, ở Nhật xuất hiện những đặc điểm chung của CNĐQ không?
HS ( GV nhận xét và kết luận

1. Nhật Bản từ đầu thế kỷ XIX đến trước năm 1868
Kinh tế
- Nông nghiệp: lạc hậu, mất mùa,tô thuế cao đói kém thường xuyên.
- Công nghiệp: nền kinh tế hàng hoá ra đời tạo điều kiện cho mần mống TBCN ra đời phát triển.
Chính trị
Vào đầu thế kỷ XIX chế độ phong kiến ở Nhật bước vào thời kỳ khủng hoảng , giữa Thiên Hoàng >< Tướng quân (Sô –gun)
Xã hội
- Mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản ,nông dân với chế độ phong kiến lạc hậu.
- Trong bối cảnh đó các nước đế quốc Aâu – Mỹ đã buộc Nhật Bản phải “mở cửa” và ký những hiệp ước bất bình đẳng.
=> Như vậy trước nguy cơ bị xâm lược , nước Nhật đứng trước hai con đường ; một là duy trì chế độ phong kiến,hai là cải cách mở cửa.
2. Cuộc Duy tân Minh Trị:
Bối cảnh
Tháng 1/1868 Sô Gun bị sụp đổ, Minh Trị lên nắm quyền và tiến hành cải cách đất nước.
Nội dung
+ Kinh tế xoá bỏ độc quyền ruộng đất của phong kiến, cải cách nông nghiệp theo hướng TBCN.
+ Chính trị Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu Mạc phủ , thực hiện quyền tự do bình đẵng.
+ Quân sự xây dựng quân đội theo kiểu phương Tây.
+ Giáo dục cải cách hệ thống giáo dục , cử lưu học sinh sang phương Tây tiếp thu khoa học - kỹ thuật tiên tiến.
Tính chất và ý nghĩa
- Cải cách Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mang tư sản.
- Mở đường cho CNTB ở Nhật phát triển.

3. Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
- Đến những năm cuối thế kỷ
 
Gửi ý kiến